Мени

Кодекс за административни службеници

Кодекс за административни службеници
Отпочна изградбата на нова водоводна линија на ул„Димче Мирчев“ и „Душан Преграц“ PDF Печати

   Согласно договорот помеѓу општина Неготино и изведувачот на работите Вод-вар инженеринг од Скопје, отпочнаа градежните активности за изградба на нова водоводна линија на улиците „Димче Мирчев“ и „Душан Преграц“. Воведот во работата за реконструкција на овие улици е веќе извршен, а општина Неготино навремено ги информираше и испрати известување до 40 семејства дека приклучоците од водоводната линија до дворните места ќе ги постави општина Неготино, а нивна обврска е приклучокот до домовите да го извршат самите. Основна цел на проектот е замена на старата, дотраена и оштетена водоводна линија на овие две улици со нова со поголем зафат и нејзина поефикасна функционалност. Проектот е финансиран со средства од Министерството за животна средина и просторно планирање  и буџетот на општина Неготино. Рокот за извршување на работите е 40 денови, а надзорот го врши Студио Архивисион од Скопје.