Мени

Кодекс за административни службеници

Кодекс за административни службеници
Се одржа дебата за енергетска ефикасност, екологија и одржлив развој во општина Неготино PDF Печати
   Во соработка со Здружението на граѓани Ековита и Одделението за енергетска ефикасност на Вардарскиот плански регион, Комората за мал бизнис со поддршка на Зелената мрежа на социјално претприемаштво, беше презентирана платформата GRENITY. NET-мрежа на организации кои испорачуваат широк опсег на програми и услуги за животна средина и одржлив развој. Беа претставени проекти и грантови програми за поддршка на компаниите и граѓаните и административната процедура и економска анализа за инвестирање во фотоволтаици за производство на електрична енергија за граѓаните и компаниите. На настанот со свои дискусии и иницијативи придонес дадоа заинтересирани граѓани, компании и организации од општина Неготино.